PRISTUPAČNOST ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
Datum: Novembar 2, 2011 Autor: Asistansia

PRISTUPAČNOST  ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Kada razmišljate o riječi pristupačnost, mislite na razdaljinu od kuće do škole ili dodacima na web stranicama koje će biti korisni osobama sa invaliditetom. U svakom slučaju u pravu ste, ali tim osobama i mala stvar kao što je mogućnost da dohvate šoljicu za kafu bez pomoći druge osobe znači jako mnogo.

Jednakost među ljudima, bez obzira dali su osobe sa invaliditetom ili nisu, je vrijednost koju garantuje konvencija o pravima osoba sa invaliditetom OUN. Štaviše, konvencija svojim članom 30 garantuje:

“Učešće u kulturnom, sportskom životu, rekreaciji i slobodnim aktivnostima

1. Države potpisnice priznaju pravo svih osoba sa invaliditetom da uzmu učešća u kulturnom životu na osnovama jednakosti sa drugima i preduzeće odgovarajuće mjere da osiguraju da osobe sa invaliditetom:

a. Uživaju pristup kulturnim materijalima u pristupačnim formatima;

b. Uživaju pristup televizijskim programima, filmovima, pozorišnim i drugim kulturnim aktivnostima u pristupačnim formatima;

c. Uživaju pristup mjestima gdje se odvijaju kulturna događanja ili pružaju kulturne usluge, poput pozorišta, muzeja, bioskopa, biblioteka i turističkih usluga i uživaju, u mjeri u kojoj je to moguće, pristup spomenicima i lokalitetima od nacionalne kulturne važnosti.

Osobe sa invaliditetom imaće pravo, na osnovama jednakosti sa drugima, na priznavanje njihovog posebnog kulturnog i lingvističkog identiteta, uključujući gestovni jezik i kulturu gluvih, kao i na odgovarajuću podršku radi ostvarivanja ovog identiteta.

5. Da bi osobama sa invaliditetom omogućile učešće u rekreativnim, sportskim i aktivnostima u slobodno vreme na osnovama jednakosti sa drugima, države potpisnice preduzeće odgovarajuće mjere kako bi:

A. Podstakle i promovisale učešće osoba sa invaliditetom u opštim sportskim aktivnostima na svim nivoima u najvećoj mogućoj mjeri;

B. Osigurale da osobe sa invaliditetom imaju mogućnost da organizuju, razvijaju i učestvuju u sportskim aktivnostima specifičnim za osobe sa invaliditetom i u tom cilju podsticale dobijanje odgovarajućih uputstava, treninga i sredstava na osnovu jednakosti sa drugima;

C. Osigurale da osobe sa invaliditetom imaju pristup sportskim i objektima za rekreaciju i turizam;

E. Osigurale da osobe sa invaliditetom imaju pristup uslugama onih koji se bave organizacijom sportskih, rekreativnih, turističkih i aktivnosti u slobodno vrijeme.“

Svi ljudi imaju vještine, mogućnosti i iskustvo i svi su važni za društvo. Zbog toga društvo mora biti oblikovano tako da svi mogu sudjelovati u njegovom razvoju i dostignućima. Osobe sa invaliditetom  nisu izuzetak od ovog pravila. Oni su građani s jednakim pravima i obavezama kao i osobe bez invaliditeta.

Pristupačnost nije usluga samo za osobe sa invaliditetom, mogućnost osobe u kolicima da dohvati računar može biti korisna i za dijete ili za osobu koja bi radije sjedila nego stajala kada radi na računaru. Kada je neka mogućnost neophodna za osobu sa invaliditetom, za osobu bez poteškoća može biti jako praktična. Prilagođavanje može biti korisno za svakoga.

Statistike su pokazale da oko 20% stanovništva čine osobe sa invaliditetom, kao što su:

  • Smanjena sposobnost obavljanja posla u usporedbi za ostalim radnicima;
  • Poteškoće pri čitanju, čak i sa naočarima;
  • Problemi pri razgovoru sa više osoba jer i sa slušnim aparatom teško mogu čuti;
  • Poteškoće u kretanju; nemogućnost hodanja čak i na kratkoj relaciji bez pomoći druge osobe;
  • Također mnogo je osoba koje imaju drugi invaliditet, često nevidljiv, kao što su mnogostruke alergije ili psihološke barijere.

Broj osoba sa invaliditetom svaki dan raste. Ovaj porast povećava očekivanja u životu i razvoj u brizi o ovim osobama. Danas smo u mogućnosti da spasimo živote mnogih ljudi koji su doživjeli teške nesreće, ali na žalost većina tih ljudi ostanu sa nekim manjim ili većim invaliditetom. Zapamtite da nisu sve funkcionalne smetnje vidljive, samo 30% je vidljivo.

Prema statistikama čak 11% turista u Evropi osobe su sa nekim vidljivim ili nevidljivim invaliditetom.

Usudite se da pitate! Prirodno je da povremeno osjećate  nelagodu pri susretu sa osobom sa invaliditetom. Kada trebate pomoći i koliko? Dali se osoba  pred vama može brinuti sama o sebi? Moglo Vam se desiti da ste svaki put kada ste ponudili pomoć osobi sa invaliditetom  bili odbijeni. Ovo je moglo dovesti do toga da se drugi put bojite i pitati. Zapamtite da gost sa invaliditetom može imati loš dan kao i vi! Ako Vi mislite da gost treba Vašu pomoć, uvijek pitajte i dajte sve od sebe da pružite najbolju uslugu. Najbolji način je da budete prirodni pri susretu i ako imate pitanje – pitajte, interakcija između ljudi treba biti bazirana na poštovanju i jednakoj vrijednosti.

Ako imate onesposobljenje, uobičajeno je da Vam okruženje ne ide uvijek na ruku. Unapređivanjem i adaptacijom okruženja činimo uslugu i olakšavamo svima.

Mi naravno brinemo o svim gostima jednako i želimo da se svi jednako dobro osjećaju.

Mnoge osobe sa invaliditetom  imaju pomoć asistenta ili pratioca. Naravno, podrazumijeva se da ih oboje primite sa ljubaznošću i dobrodošlicom. Uvijek se obraćajte direktno osobi s kojom razgovarate. Nikada se ne obraćajte osobi sa invaliditetom kao da nije prisutna npr “dali bi on volio sobu na prvom spratu?“ i  slično.

Nikada ne koristite opise koji asociraju na invaliditet “slijepi čovjek“, “gluhi čovjek“, ili “hendikepiran“, umjesto toga kažite “osoba u kolicima“, ili “gost sa poteškoćama pri hodanju“

AKO JE OSOBA U KOLICIMA

– Pitajte prije nego pomognete;

– Kada razgovarate sa osobom u kolicima, nikada se ne saginjite, bolje sjednite u stolicu;

– Ako vam osoba u kolicima treba nešto potpisati, prođite iza recepcije i stavite papir na neku podlogu koju osoba može dohvatiti;

– U restoranu – diskretno uklonite uobičajenu stolicu, ne pravite veliki problem od toga.

AKO OSOBA IMA OŠTEĆENI SLUH

– Uvijek zadržavajte kontakt očima pri razgovoru;

– Obavijestite gosta ako hotel ima petlju za slušni aparat;

– Izbjegavajte pozadinsku muziku;

– Osvijetlite prostor, zamagljena svjetla daju osjećaj nesigurnosti;

– U restoranu – pitajte gosta dali želi da bude smješten gdje je najmanje buke;

– Kada komunicirate preko prevodioca za gestovni jezik zadržite kontakt očima sa gostom. Pričajte kao i obično;

– Ponudite alarm sa vibracijom;

– Protivpožarni alarm – uđite u sobu i palite svjetla da pokažete da se alarm upalio.

SLABOVIDNA/SLIJEPA OSOBA

– Uvijek koristite čisti kontakt pri dobrodošlici – ako je moguće priđite gostu;

– Razgovarajte međusobno, osoba oštećenog vida može sama reći šta želi;

– Vodite osobu tako da se ona drži za Vaš lakat, i budite uvijek jedan korak ispred nje;

– Započnite hodati lagano i razgovarajte sa gostom dok ne dođete na željeno mjesto;

– Lagano skrećite;

– Lagano pritisnite ruku kada nailazite na manje prepreke;

– Kažite slijepoj osobi ako prolazite pored nečega zanimljivog;

– Nikada ne govorite umjesto osobe oštećenog vida;

– Ako prilazite zatvorenim vratima – kažite “vrata se otvaraju prema nama, ručka je na Vašoj strani“, stanete. Vi zaustavljate kretanje, vi otvarate i zatvarate vrata, ulazite u prostoriju i vodite gosta;

– Ako prilazite stepenicama – kažite dali idu gore ili dolje, usporite i postavite ruku osobe koja ima problem sa vidom na rukohvat stepenica;

– Ako slijepa/slabovidna osoba želi da sjedne, postavite njenu ruku na naslon stolice;

– Nikada ne ostavljajte slijepu/slabovidnu osobu na sredini prostorije, uvijek pokažite orijentaciju prema zidu ili nekom dijelu namještaja;

– U restoranu – prije nego progovorite dodirnite ruku gosta, obavijestite gosta šta je servirano; Objasnite kako je hrana u tanjiru postavljena koristeći položaj kazaljki na satu: meso je na šest sati, krompir i povrće na tri itd.

PAS VODIČ

Treba dozvoliti psu vodiču da prati/vodi slijepu osobu u restoran. Naravno izuzetak je u slučajevima alergije.

Nikada ne uznemiravajte psa vodiča kada ima povodac na sebi, na poslu, jer može uznemiriti osobu koju vodi.

Pas vodič je bezopasan jer je tako dresiran!

KAKO VODITI SLIJEPU OSOBU?

Ove su upute namijenjene onima koji vide, a njihova je pomoć dragocjena pri susretu sa slijepim osobama.

Tehnike koje slijepa lica koriste pri vlastitom snalaženju u prostoru i po kojima se prepoznaju jesu: dugi bijeli štap, pas vodič, osoba normalnog vida ili elektronska pomagala.

Slijepe osobe ponekad trebaju pomoć drugih pri kretanju, pa i tada, kada se uglavnom dobro snalaze same. Osoba koja vidi, a ne zna pomoći, može pogriješiti, pri čemu se slijepa osoba osjeća nesigurno i neugodno.

 

Tehnike koje se ovdje preporučuju usavršavaju se vježbom kao i većina vještina.

Pristup slijepoj osobi

Prilikom pristupanja slijepoj osobi obratite joj se smirenim glasom nudeći joj svoju pomoć. Ukoliko ona to odbije, nemojte se uvrijediti, jer za to postoje opravdani razlozi, ali to ne znači da će netko drugi vašu dobronamjernu pomoć odbiti.

Ruka vodilja

Za usporedno hodanje u zatvorenim ili otvorenim prostorima stanite pored slijepe osobe spuštenih ruku. Partner neka vašu ruku uhvati odmah iznad lakta prstima na unutarnjoj, a palcem na vanjskoj strani ruke. Pri tome lakat vašeg partnera treba biti savijen. U tom će položaju slijepa osoba biti pola koraka iza vas, što će joj omogućiti da lakše prati ritam vašeg kretanja.

Ni u kojem slučaju ne smijete vi uhvatiti slijepu osobu za ruku i gurati je ispred sebe. To ne samo da izaziva nelagodu, već može biti opasno po život.

Hodanje u nizu – jedan iza drugog

Često se koristi u trgovinama, restoranima i pri prometnim gužvama. Da bi slijepa osoba znala da se treba povući iza vas, pomaknite svoju ruku vodilju do sredine leđa. Partner vas slijedi ispružene ruke hodajući iza, umjesto pored vas.

Ako ima dovoljno prostora za usporedno hodanje, povucite ruku u njezin uobičajeni položaj sa strane i nastavite kretanje.

Ivičnjaci

Bez obzira na to što je pronalaženje ivičnjaka jednostavno, ljudi često ne znaju što treba učiniti. Malo zastanite prije nego zakoračite gore ili dolje, i vaš će partner osjetiti promjenu u položaju ruku.

Mnoga savremene raskrsnice imaju široke i zaobljene ivičnjake. Pripazite da se vaš partner ne nađe na cesti prije vas (bez obzira na pravilan položaj ruke vodilje) zbog izrazite zaobljenosti ivičnjaka.

Stepenište

Prilikom dolaska do stepeništa uvijek se postavite licem prema njima. Bez obzira penjete li se ili silazite, morate biti korak (stepenicu) ispred vašeg partnera, tako da on ne lovi imaginarne stepenice. Približavajući se stepeništu upozorite na smjer kretanja (gore ili dolje). Prije silaska neki slijepi ljudi vole povući nogom po rubu stepenice kako bi odredili razdaljinu prije polaska. Silazeći niz stepenište, vi ste korak (stepenicu) ispred partnera. Kada dođete do kraja, stanite i pričekajte da se i partner spusti sa zadnje stepenice.

Prilikom penjanja vaš će partner primijetiti da se vaša ruka podiže. Slijedeći vaše kretanje, uvijek će biti jednu stepenicu iza vas. Prilikom dolaska do vrha, zakoračite dužim korakom da vaš partner osjeti da ste opet na istom nivou.

Sjedanje

Slijepu osobu nikad ne gurajte okrenutu leđima u stolicu!

Bez obzira na to s koje strane prilazite stolici, ruku vodilju uvijek postavite na naslon stolice. Taj će pokret pokazati partneru položaj stolice, i tada je na vašem partneru da se primakne i sjedne. Ukoliko je stolica kod stola, upozorite partnera na blizinu i položaj stola.

Ukoliko se nađete u situaciji da slijepoj osobi pomognete pronaći stolicu u pozorištu ili koncertnoj dvorani, postupite na sljedeći način:

Odvedite partnera do željenog reda i postrance zakoračite u isti, leđima okrenuti prema sjedalima. Zaustavite se kada partner dođe do svog sjedala. Prilikom izlaska iz reda postupak je isti.

Vrata

Prilikom prolaska kroz vrata obavezno ih otvarajte rukom vodiljom, jer će tako vaš partner znati u kojem se smjeru otvaraju. Pri tome treba paziti da vaš partner bude na strani gdje je i kvaka, kako bi vrata nakon prolaska svojom slobodnom rukom mogao zatvoriti.

Upozorite partnera kada naiđete na vrata koja se sama zatvaraju.

Pri korištenju rotacijskih vrata trebate procijeniti ima li u odjeljku dovoljno mjesta za dvije osobe.

Ukoliko vaš partner koristi bijeli štap ili psa vodiča, otvorite vrata i propustite ga da ih samostalno prođe.

Sredstva prijevoza

Nema čvrstog pravila o tome kako ući ili izaći iz automobila, autobusa, tramvaja ili voza, jer to određuje njegov dizajn.

Evo nekoliko općih uputa za vas:

–  prilikom ulaska i izlaska iz sredstava prijevoza, obavezno koristiti prva vrata (kod vozača);

– priđite ulazu u prometno sredstvo tako da vaš partner može lako pronaći rukohvat svojom slobodnom rukom;

–  hodajte jedan iza drugoga po stepenicama, te kroz prolaz među sjedalima;

–  kada dođete do praznih sjedala, vi uđite prvi i pustite da vas partner slijedi.

 

 

 

 

PRILAGOĐAVANJE PRISTUPAČNOSTI HOTELA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

 

SVI SU DOBRODOŠLI!

 

Svaki hotel bi Vam trebao biti dostupan bilo da imate slomljenu nogu, loše čujete, u kolicima ste ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji zahtijeva posebne usluge. Asistansia doo iz Sarajeva Vama i Vašim gostima može, zna i hoće pomoći. Naša firma Vam može pomoći u konsultativnom smislu kao i u praktičnoj izvedbi promjena za bolju pristupačnost. Vrlo mala ekonomska ulaganja mogu dovesti do velikih promjena a naša iskustva pokazuju da je uvijek dobro razviti strategiju postepenosti od jednostavnijih ka složenijim koracima. Imamo mogućnost i ideju da prilagodimo svaki hotel za svakoga. Većina ljudi poznaje nekoga u svom okruženju ko ima neki invaliditet, ali ne razmišljate stalno o tome. Za sve njih trebao bi postojati hotel u kojem mogu odsjesti bez problema. Hotel koji će postaviti šoljice za kafu na stolu za doručak tako da ih svako može dohvatiti, hotel koji će imati petlje sa slušnim aparatom koji će po potrebi posuditi gostu, koji ima adekvatan toalet čija vrata će imati  ručku na visini koju može dohvatiti osoba u kolicima, koji ima držač za štap na recepciji i alarm satove koji vibriraju za osobe oštećenog sluha. Ukratko hotel koji će svima jednako pružiti dobrodošlicu i zadržati svoje goste u veselom raspoloženju. Možemo dodati da Vaša unapređenja hotela neće pomoći samo ljudima sa invaliditetom; prilagodljivi krevet, daljinski upravljač i praktične slavine će i osobama bez poteškoća biti veoma korisni.

Vaša recepcija i predvorje će biti ugodni i pristupačni kada gosti dođu sa štapom, štakama, kolicima, hodalicom ili sa psom vodičem, jer bismo ih adekvatno opremili.

Evo nekih od mogućih prilagođavanja koja možemo kvalitetno izvesti:

– Na ulazu instalirajte rampe. Nagib bi trebao biti 1:20, ne veći od 1:12;

– Jedan dio recepcionog stola bi trebao biti niži, maksimalno do 80 cm;

– Vješalica bi trebala biti na visini oko 120-130 cm iznad poda;

– Petljom sa slušnim aparatom, na recepciji. Velika pomoć onima koji koriste slušna pomagala;

– Stolice i stolovi blizu recepciji da gosti mogu sjesti;

– Barem dva držača štapova ugrađena u recepciju;

– Računar za goste kojem je omogućen pristup osobi u kolicima i koji je pristupačan osobi sa oštećenjem vida;

– Imajte spremnu olovku i papir za komunikaciju sa osobama oštećenog sluha;

– Pregradni zidovi kompletiraju poboljšanje apsorpcije kako bi se smanjila buka;

– Koristite zidne apsorbere u recepciji i oko nje;

-Osigurajte ispravnu obilježenost dugmadi u liftu, oznake na Brailleovom pismu  postavite iznad dugmadi lifta, ako je moguće u lift postavite uređaj s govornim informacijama.

Sobe za sve koji vole da im je ugodno

Otvaranje vrata sobe mora biti jednostavno i lako. Boravak u sobi gostu bi morao biti siguran i funkcionalan.

Dajemo Vam neke sugestije na koje biste trebali obratiti pažnju:

– Vrata ne bi smjela biti teška;

– Ako se vrata otvaraju prema vani, ravna površina treba biti barem 200 x 200 cm tako da krilo vrata ne dodiruje invalidska kolica kada se vrata otvore;

– Razmislite dali je ključ-kartica najpogodnije rješenje za osobe sa invaliditetom;

– Poželjno je instaliranje vrata na dugme;

– U hodniku osigurajte pristupnu lokaciju za ostavljanje kofera;

– Ne pretrpavajte sobu namještajem, osigurajte da namještaj bude bez oštrih ivica;

– Osigurajte lagan pristup krevetu sa obje strane;

– Prostor ispred prozora ostavite slobodan za prilaz;

– Krevet podesiv po visini i malo viši  nego obično (barem 55 cm);

– Obučite osoblje koje čisti sobu da rezervne peškire, daljinske upravljače, telefon, ručku tuša i slične predmete ostavljaju na visini pogodnoj za osobe u kolicima, gostima s invaliditetom pripremiti odgovarajići kratak priručnik gdje im se šta nalazi, po potrebi na Braillevom pismu;

– Ostavite barem 80 cm slobodnog prostora oko kreveta i oko vrata (ulaznih i vrata za toalet);

– Mogućnost posudbe alarm sata koji vibrira (sa jasno vidljivom informacijom o tome na recepciji);

– Ručke na visini koja je odgovarajuća za osobe u kolicima (do 90 cm iznad praga);

Adekvatno opremljeni toaleti

Koristiti toalet ako ste u kolicima ili sa štakama može biti veoma komplikovano. Mnogo je sitnica koje Vašim gostima može olakšati korištenje toaleta.

– Ostavite čist put prema toaletu (širine najmanje 80 cm);

– Postavite ogledalo tako da od donje ivice ogledala prema podu bude 90 cm, razmislite o ogledalima koja se mogu vertikalno pomijerati;

– Minimalna visina umivaonika je 78 cm, što znači da je moguće prići sa kolicima;

– Donji dio ivice držača papira za brisanje ruku treba postaviti u visini od 120 cm od poda;

– Donji dio ivice držača za sapun treba postaviti u visini od 100 cm od poda i da se koristi dlanom a ne  vrhovima prstiju;

– Za osobu sa invaliditetom ali i za mnoge druge goste hotela mnogo je praktičnija tuš kabina nego kada, mnoge osobe u kolicima koriste higijenske pelene pa treba razmisliti o mogućnosti postavljanja veće kante za otpatke;

– Otvaranje vrata prema unutra, ručka vrata bi trebala biti dostupna za osobe u kolicima;

– Pragova – ili uopšte nema ili su veoma niski;

– Jednoručna baterija na česmama;

– Eventualno mogućnost za naslon za ruke da se osobe sa invaliditetom podižu.

Iskustvo u restoranu za ugodan i potpun užitak

Dali su vam gosti alergični na neke sastojke u hrani i mislite da bi u Vašem restoranskom baru trebalo biti nešto za njih? Uvijek imajte hljeb bez glutena i laktoze, i preskočite alergenu hranu u ponudi, i izbjegavajte tepihe u kojima se nakuplja prašina.

– Unaprijedite jelovnik sa uvećanim tiskom I Brailleovim pismom, bluetooth-om;

– Kod izbora jela  gdje se jelovnik čita za stolom poželjnije je imati posebna svjetla za svaki sto, nego samo opštu rasvjetu;

– Voditi računa da se osigura da osobe sa invaliditetom mogu lako uzeti sebi same porculan, hranu i piće;

– Predvidite i posuđe od nelomljivog i lakog materijala za goste sa senzornim oštećenjima i problemom koordinacije pokreta ruku (npr.Parkinsonova bolest);

– Postaviti zidne apsorbere blizu  tehničkih mašina kao što je  mašina za pranje posuđa ili mikrovalna pećnica;

– Koristite fibervlakna bez akustičnog materijala koja su jednostavna za čišćenje;

– Odaberite predmete s gumenom ručkom – ublažava zvukove;

– Koristite gumene podloge na nekim stolovima i ispod kafe mašine sa mlinom.

Ugodan poslovni ambijent

Mnoge osobe s invaliditetom kad imaju sastanak van ureda se osjećaju neugodno. Mnogo je onih koji imaju oštećen sluh. Neki ljudi su alergični. Mnogo je ljudi u kolicima ili imaju slomljenu nogu i sl. Unaprijedite svoj hotel tako da se svi osjećaju ugodno. Budite sigurni da:

– Imate petlje za slušni aparat na posudbu u sali za sastanke;

– Vrata sale za sastanke trebaju biti široka najmanje 80 cm, tako da osobe u kolicima ili sa štakama nemaju problema pri ulasku;

– Osigurajte salu za sastanke bez tepiha;

– Bina treba biti dostupna osobama u kolicima;

– Postavite niske pragove;

– Postaviti telefone tako da su dostupni osobama u kolicima (poželjno bežične);

– U Sali je potrebno imati jedan računar sa govornom  podrškom i slušalicama koji bi mogli koristiti osobe oštećenog vida;

– Postavite projektor ukoliko među učesnicima skupa ima osoba oštećenog sluha;

 

 

PRISTUPAČNOST WEB STRANICE HOTELA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Potrebno je prilagoditi web stranicu hotela za osobe sa invaliditetom radi bolje informisanosti korisnika Vaših usluga i lakše komunikacije sa obje strane. Poželjno je da se na web stranici nađe opis pristupačnih hotelskih soba sa detaljima gdje se u sobi šta nalazi, jelovnik, i druga korisna obavještenja.

U ostvarivanju ovih ciljeva Vam može pomoći:

 

Asistansia doo Sarajevo
Ramiza Salčina br 6
tel: 033 450 213
mob: 061 402 762
e-mail: asistansia@asistansia.ba
web: www.asistansia.ba
Skype: Asistansia

 

Posljednje novosti
Datum: Mart 5, 2014 Autor: Asistansia

Sound  Foresight Technology Limited iz Engleske je kompanija koja je uspjela da napravi štap koji na sebi ima senzore koji pomažu slijepoj osobi da se […]

Datum: Maj 23, 2013 Autor: Asistansia

VictorReader Stream je daleko iznad običnog audio playera, njegove nove karakteristike bezžičnog povezivanja otvaraju svijet slijepim i slabovidnim osobama.

Datum: Mart 25, 2013 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, sa posebnim zadovoljstvom pišem ove redove koji ostaju kao podsjetnik na lijepe stvari i pozitivnu energiju, a čiju atmosferu smo istinski osjetili mi […]

Datum: August 13, 2012 Autor: Asistansia

Kao što Vam je poznato Asistansia d.o.o. Sarajevo od početka svog rada čini sve kako bi slijepa i slabovidna lica imala na raspolaganju pomagala koja […]

Datum: August 10, 2012 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, moje ime je Selmir Isaković. Neki od naših slušalaca znaju me kao dugogodišnjeg člana nekada Udruženja slijepih građana Zenica, a danas Udruženja slijepih […]

Datum: Februar 24, 2012 Autor: Asistansia

Ultra Cane je primarni uređaj, to znači da se može koristiti neovisno od bilo kojeg drugog pomagala za kretanje. On može biti opisan i kao […]