VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU POMAGALA KOJE FINANSIRA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KANTONA SARAJEVO
Datum: Decembar 29, 2011 Autor: Asistansia

U cilju poboljšanja mobilitieta i boljeg kvaliteta života naših članova u Kantonu Sarajevo Asistansia d.o.o. je poduzela aktivnosti na praktičnom ostvarivanju prava za nabavku pomagala za slijepa lica, koja su slijepim osobama  garantovana Uredbom Zavoda za zdravstveno osiguranje iz februara 2008.god. Po ovoj uredbi slijepa lica imaju pravo dobiti bijeli štap u vrijednosti od 93,00 KM, toplomijer sa govornom jedinicom u vrijednosti od 70,00 KM  i zaštitne naočale u vrijednosti od 45,50 KM.

Praktičan put za ostvarivanje ovih prava je:

1. Posjetite vašeg ljekara opšte prakse i zatražite uputnicu za ljekara specijalistu oftamologa.

2. Kod ljekara specijaliste oftamologa je potrebno naglasiti koju od ove tri vrste pomagala trebate ili možda želite sva tri odobrena pomagala (Ukoliko Vaš ljekar specijalista oftamolog nema šifre pomagala koja trebate mi Vam iste možemo dostaviti).

3. Sa formularom koji je popunjenim od strane oftalmologa, odlazite u Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, gdje njihov ljekar potvrđuje nalaz oftalmologa.

4. Sa dopunjenim formularom odlazite u Apoteku Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo, ulica Ložionička 2 (sa druge strane zgrade), gdje dobivate pomagala.

Ako imate potrebu za više informacija bez ustručavanja možete se obratiti Asistansia d.o.o. na broj telefona 033 450 213 ili 061 378 912

Vehbija Peksin

Posljednje novosti
Datum: Mart 5, 2014 Autor: Asistansia

Sound  Foresight Technology Limited iz Engleske je kompanija koja je uspjela da napravi štap koji na sebi ima senzore koji pomažu slijepoj osobi da se […]

Datum: Maj 23, 2013 Autor: Asistansia

VictorReader Stream je daleko iznad običnog audio playera, njegove nove karakteristike bezžičnog povezivanja otvaraju svijet slijepim i slabovidnim osobama.

Datum: Mart 25, 2013 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, sa posebnim zadovoljstvom pišem ove redove koji ostaju kao podsjetnik na lijepe stvari i pozitivnu energiju, a čiju atmosferu smo istinski osjetili mi […]

Datum: August 13, 2012 Autor: Asistansia

Kao što Vam je poznato Asistansia d.o.o. Sarajevo od početka svog rada čini sve kako bi slijepa i slabovidna lica imala na raspolaganju pomagala koja […]

Datum: August 10, 2012 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, moje ime je Selmir Isaković. Neki od naših slušalaca znaju me kao dugogodišnjeg člana nekada Udruženja slijepih građana Zenica, a danas Udruženja slijepih […]

Datum: Februar 24, 2012 Autor: Asistansia

Ultra Cane je primarni uređaj, to znači da se može koristiti neovisno od bilo kojeg drugog pomagala za kretanje. On može biti opisan i kao […]