O nama

U Bosni i Hercegovini ranije nije postojala firma koja se isključivo bavi nabavkom, instalacijom, distribucijom i servisiranjem pomagala i opreme za slijepe i slabovidne osobe te edukacijom lica za njeno korištenje, iako podaci na terenu govore da je broj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini znatan. Primjerice broj slijepih osoba je oko 5000.  Stoga se javila potreba za osnivanjem firme čija bi djelatnost bila usmjerena ka zadovoljavanju potreba ove grupe korisnika.

U skladu sa našom namjerom, da različitim pomagalima utičemo na poboljšanje života osoba sa invaliditetom, prvenstveno slijepih i slabovidnih, ciljevi našeg rada mogu se jasno definirati, a svrha postojanja jedne ovakve kompanije je očita imajući u vidu gore navedene činjenice:

  • Uspostaviti saradnju sa kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom pomagala za slijepe osobe, kako bi se stvorili uslovi za nabavku najkvalitetnijih pomagala kojima bi se nadalje znatno povećao kvalitet života slijepih osoba;
  • u najkraćem vremenskom roku, izvršiti distribuciju i instalaciju pomagala;
  • u skladu sa raspoloživim resursima, obezbjediti brz i kvalitetan servis distribuiranih i instaliranih pomagala;
  • informisati i educirati korisnike o funkciji i načinu upotrebe pojedinih pomagala;
  • stvoriti povoljan društveni ambijent i povećati pristup informacijama za slijepe i slabovidne osobe;
  • angažirati se na adaptaciji postojećih web stranica kompanija i institucija, kako bi one postale dostupne slijepim osobama;
  • pružati informacije korisnicima o drugim postojećim servisima koji bi mogli biti od koristi za poboljšanje kvaliteta života slijepih i slabovidnih osoba.
  • Adaptirati javne prostore kako bi se osobe sa invaliditetom mogle samostalno kretati….

Vlasnik i direktor firme Asistansia d.o.o., gospodin Kenan Maglajlija, utvrđuje organizacionu strukturu firme i u saradnji sa uposlenicima definira smjernice njenog razvoja i djelatnosti.

Firma Asistansia d.o.o. zapošljava osobe koje su i same slijepe ili slabovidne, te stoga najbolje razumijemo potrebe ciljne grupe.

Uposlenici firme dobro poznaju mogućnosti i perspektive koje slijepima nudi razvoj tehnologije, redovno se informišu o novim pomagalima i svoja saznanja rado dijele sa korisnicima.

Postoji tendencija razvoja djelatnosti servisiranja pomagala, kroz dodatnu edukaciju osoblja koja ima za cilj jačanje kapaciteta i stručnosti uposlenika za rad na ovom području, čime bi se korisnicima obezbijedila brza i kvalitetna usluga servisiranja kupljenih pomagala. Obzirom da je proces edukacije permanentan, imajući u vidu konstantni razvoj tehnologije, firma već sad distribuira najsavremenija pomagala za koje postoji dostupan servis, a sa sticanjem novih znanja stvara uslove da ovaj proces prati i razvija u korak sa napretkom tehnologije ubuduće.

Mnoga saznanja iz ove oblasti uposlenici su stekli na treninzima koje je, kao oblik podrške razvoju pokreta slijepih osoba u Bosni i Hercegovini, pružio Savez slijepih Švedske, a ova je organizacija i dalje zainteresirana za pružanje podrške slijepima u ovoj i drugim oblastima koje su od interesa za ovu populaciju.

Asistansia je zastupnik firme HumanWare (Eng), Plextor (Bel), SCHWEIZER (Ger), Svarovsky (CZ), Rehan electronics (Nl), Perkins (Usa), Auguste Reymond ARSA (CH), Exam Vision (DK), ML Multilens (Swe), Index Braille (Swe) itd…  koje se smatraju jednom od vodećih firmi u svijetu kada su u pitanju pomagala za osobe oštećenog vida. Također imamo jako dobre saradnje sa drugim firmama u svijetu.

Posljednje novosti
Datum: Mart 5, 2014 Autor: Asistansia

Sound  Foresight Technology Limited iz Engleske je kompanija koja je uspjela da napravi štap koji na sebi ima senzore koji pomažu slijepoj osobi da se […]

Datum: Maj 23, 2013 Autor: Asistansia

VictorReader Stream je daleko iznad običnog audio playera, njegove nove karakteristike bezžičnog povezivanja otvaraju svijet slijepim i slabovidnim osobama.

Datum: Mart 25, 2013 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, sa posebnim zadovoljstvom pišem ove redove koji ostaju kao podsjetnik na lijepe stvari i pozitivnu energiju, a čiju atmosferu smo istinski osjetili mi […]

Datum: August 13, 2012 Autor: Asistansia

Kao što Vam je poznato Asistansia d.o.o. Sarajevo od početka svog rada čini sve kako bi slijepa i slabovidna lica imala na raspolaganju pomagala koja […]

Datum: August 10, 2012 Autor: Asistansia

Cijenjeni prijatelji, moje ime je Selmir Isaković. Neki od naših slušalaca znaju me kao dugogodišnjeg člana nekada Udruženja slijepih građana Zenica, a danas Udruženja slijepih […]

Datum: Februar 24, 2012 Autor: Asistansia

Ultra Cane je primarni uređaj, to znači da se može koristiti neovisno od bilo kojeg drugog pomagala za kretanje. On može biti opisan i kao […]